האם קיימת חובה לבטח תלמיד?

האם קיימת חובה לבטח תלמיד? על מי חלה החובה? מה הוא היקף הביטוח?

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד

בסעיף 6 לחוק לימוד חובה, תש”ט-1949 נקבע:

ד1) (1)   מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות, ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף;

סעיף הנ”ל קובע חובת רשות החינוך המקומית לבטח את תלמידים בביטוח תאונות אישיות.

על פי חוק לימוד חובה אלה המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמיד:

  • ילד/תלמיד מגיל 3 עד גיל 18 וסיים לימודים לפי תוכנית לימודים כבר בכיתה יא

  • הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף בהתנדבות בפעילות רשמית של מוסד החינוכי בין אם זה במסגרת שטח בית הספר בין אם מחוצה לו.

מה היא תקופת ההתיישנות למימוש זכות לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

לפי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תשמ”א-1981 תקופת ההתיישנות היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח וככל שמדובר בקטינים, על פי סעיף 10 לחוק ההתיישנות תשי”ח-1958: ” בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה-עשרה שנה. כלומר, ניתן להגיש תביעה עד גיל 21  אל עף התאונה אירעה שנים רבות לפני כן.

ביטוח חל על התלמיד 24 שעות היממה בכל מקום שהוא נמצא בו וללא קשר האם התאונה אירעה במהלך פעילות של מוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו או לאו.

אלה המרקים שאינם מכוסים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים:

  • תאונת דרכים

  • פגיעה כתוצאה מפעולות איבה

  • פגיעה מתאונת עבודה

אין לראות בתוכן מאמרים השונים באתר לרבות מאמר זה, משום תחליף לייעוץ משפטי אלא הסבר כללי בלבד. לקבלת ייעוץ משפטי בעניינך יש ליצור קשר עם עו”ד ליאורה חזן

ליצירת קשר עם עו''ד ליאורה חזן

האם קיימת חובה לבטח תלמיד?