כיצד ישולם שכרו של העובד שמעסיקו נמצא בהליכי פשיטת רגל/הליכי פירוק ?

זאת השאלה שנשאלת כאשר שכרו של העובד לא שולם מפאת קשיים כלכליים בהם נקלע המעסיק ומצוי בהליכי פשיטת רגל/הליכי פירוק. כאן עולות שאלות כיצד לפעול? למי לפנות?

סעיף 22 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש”ם-1980 קובע: ” משהוגשה הבקשה רשאי בית המשפט לעכב כל תובענה, הוצאה לפועל ואמצעי אחר על פי דין נגד החייב…”, כלומר לא ניתן לנהל הליכים בבית המשפט, הוצאה לפועל וכו’ כנגד החייב לשם גביית החוב אלא באישור בית המשפט.

במקרה כזה על העובד להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי תוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס/צו פירוק.

מסמכים שיש לצרף לתביעת חוב:

טופס 21 בצירוף תצהיר מאומת על ידי עו”ד

טופס בל/5305

ייפו כח (לעובד שמיוצג)

אישור ניהול חשבון הבנק

אסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את תביעת החוב

אישור תשלום אגרת בדיקת תביעת חוב ע”ס 308 ₪

צילום ת.ז.

שאלון לרישום הנפש (לעובד שהינו “תושב שטחים” או “עובד זר”)

לאחר הגשת תביעת החוב, היא מועברת להכרעת הנאמן/מפרק שיכול להחליט על אישורה כולה או חלקה או לדחותה או לדרוש ראיה נוספת להוכחת התביעה. על הנאמן/מפרק להמציא את החלטתו המנומקת לנושה (לעובד במקרה שלנו) תוך 90 ימים מיום שהתביעה הגיעה לידיו.

תפקידו של המפרק הוא “.. תפקיד שיפוטי ועליו לדון בהוכחת-חוב כדרך שבית-המשפט היה דן בתביעה”.  (רע”א 97/5388 ינוב נ’ אחיעזר).

א”…החלטת המפרק כמוה כהחלטת שופט…” (ע”א 50/136 עזבון המנוח זיברט נ’ בית ונחלה בע”מ בפירוק ואח).

לאחר הכרעת הנאמן/המפרק, החלטתו מועברת לביטוח למוסד לביטוח לאומי “לביצוע”.

א”…החלטת המפרק כמוה כהחלטת שופט…” (ע”א 50/136 עזבון המנוח זיברט נ’ בית ונחלה בע”מ בפירוק ואח).

לאחר הכרעת הנאמן/המפרק, החלטתו מועברת לביטוח למוסד לביטוח לאומי “לביצוע”.

אין לראות בתוכן מאמרים השונים באתר משום תחליף לייעוץ משפטי אלא הסבר כללי בלבד. לצורך קבלת ייעוץ משפטי בעניינך יש ליצור קשר עם עו”ד ליאורה חזן

ליצירת קשר

דרג בבקשה

0 / 5

Your page rank: