תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד עורכת דין ליאורה חזן. משרד עו”ד ליאורה חזן מעניק שירות משפטי במסגרת תחומי התמחותו כגון: דיני עבודה, ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, דיני נזיקין, רשלנות רפואית, משפט אזרחי ומגוון תחומים אחרים

(להלן: “המשרד”), ואשר פועל תחת הכתובת: https://lioralaw.com (להלן – “האתר”).

1.2. אתר זה הינו בבעלותה ובניהולה של עורכת דין ליאורה חזן (להלן – “בעל האתר”).

2. הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר

2.1. תחילת השימוש באתר, בתכניו – לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי בעל האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה, וכפופה ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם השימוש באתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.

2.2. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים ו/או מי מטעמם.

2.3. הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

2.4. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

3. מהות האתר

3.1. האתר נועד  לשמש פרופיל אינטרנטי תדמיתי מטעם המשרד, וכן לספק למשתמשיו מידע אינפורמטיבי בתחום המשפט אזרחי, לרבות תוכן מקצועי, כתבות, מאמרים, מדריכים, דפי מידע, הסברים, ציטוטי פסיקה וחקיקה ופרסומים בתחומים שונים מאת עורכי דין אזרחי, המסופקים בחינם לגולשים ברשת.

מובהר כי האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי וכי התכנים המופיעים באתר הנם מהווים מידע/הסבר כללי בלבד. מטבע הדברים, מידע משפטי כפוף לשינויים תכופים בפסיקה ו/או בחקיקה ועל כן אין לראות במידע המוצג באתר כמידע עדכני ורלוונטי. למותר לציין כי צוות האתר אינו מתחייב לעדכן כל סוגיה או נושא המופיע באתר.

3.2. בעל האתר משקיע מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, ייתכן ויפלו טעויות בעיבוד והצגת המידע באתר. משכך, אין להסתמך על האמור באתר ועל מנת לקבל מידע שלם ועדכני, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

4. שימוש באתר

4.1. המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר למעט זכות השימוש בו, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד ולא למטרה אחרת.

5. זמינות האתר

5.1. האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

6. מדיניות ההגנה על הפרטיות – מאגר המידע

6.1. על מנת לעשות שימוש בשירותים המוצעים במסגרת האתר, האתר אוסף ושומר באופן אוטומטי מידע אודות המחשבים ו/או מכשירי הקצה של המשתמשים, והפעולות שהם מבצעים במסגרת האתר. המידע הזה עשוי לכלול, ללא הגבלה: כתובת IP של המחשב; מידע טכני אודות המחשב ו/או מכשיר הקצה (דוגמת סוג המכשיר, מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן וכו’); הגדרות והעדפות של המשתמש (דוגמת אזור זמן, העדפות שפה וכו’); המיקום של המחשב ו/או מכשיר הקצה; כתובת URL של הדף האחרון שהמשתמש ביקר בו לפני שהגיע לאתר; מלות החיפוש שהובילו את המשתמש לאתר; תכנים שמועלים בפורום האתר; הפרסומות שהקליק עליהן המשתמש ועוד (“מידע אוטומטי”).

6.2. המידע האוטומטי והמידע האישי יישמרו במאגר המידע של האתר. האתר עושה שימוש במערכות אבטחה מתקדמות על מנת לשמור על מאגר המידע.

6.3. השימוש במידע שנאסף, בין אם מידע אוטומטי ובין אם מידע אישי, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין. האתר עשוי להשתמש במידע שנאסף כדי: לספק את השירותים הנדרשים; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

7. מדיניות ההגנה על הפרטיות – זכות לעיין במידע

7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה מסוג זה יש להפנות אל כתובת הדוא”ל הבאה: office@lioralaw.com או בדואר רגיל : ראשון לציון רח’ משה לוי  6

7.2. כמו כן, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר של האתר, זאת על ידי פניה לבעל האתר באמצעות כתובת הדוא”ל: office@lioralaw.com

8. מדיניות ההגנה על הפרטיות – עוגיות (COOKIES)

8.1. באתר עשוי להיערך שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שמשתמש מבקש לעשות שימוש בשירותים באתר המחייבים רישום, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע.

8.2. העוגיות עשויות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד.

8.3. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות, אולם ייתכן שנטרול העוגיות יפריע לחוויית השימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

9. מדיניות ההגנה על הפרטיות – העברת מידע לצדדים שלישיים

9.1. בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים, את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים ובמידה הנדרשת בנסיבות העניין:

א. במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה לבעל האתר למסור את המידע לצד שלישי.

ב. במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין בעל האתר או מי מטעמו.

ג. במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

10. שימוש בשירותים ליצירת תוכן על-ידי משתמשים

10.1 האתר שומר לעצמו את הזכות לפקח על תכנים שפורסמו או נשלחו על-ידי המשתמשים ולהסירם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

11. שימושים אסורים באתר ובפורומים

11.1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

11.2. המשתמש מסכים שלא להשתמש בשירות כדי לשלוח, לפרסם, להעלות, לשדר או להפוך לזמין כל תוכן:

       11.2.1. לא חוקי, פוגעני, מאיים, מטריד, משמיץ, מוציא דיבה, שיש בו חדירה לפרטיותו של אחר,

                   אלים, גזעני או נוגד את תקנת הציבור;

       11.2.2. המכיל עירום, אלימות, תועבה, או מכיל קישור לאתר אינטרנט המכיל אחד מאלה;

      11.2.3. שאין למשתמש זכות להעמידו לרשות הציבור על פי החוק;

      11.2.4. שמפר סימן מסחר, סוד מסחרי זכויות יוצרים, הסכם סודיות או

                  זכויות קנייניות של צד כלשהו;

       11.2.5. המכיל פרסום דואר זבל, שאינו מותר, לא רצוי או לא מורשה, חומר פרסומי,

                  מכתבי שרשרת, הימורים או כל צורה אחרת של שידול;

      11.2.6. מכיל קישורים לווירוסים או תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים, תולעים, או כל קוד מחשב,

                 קבצים או תוכנות שתוכננו כדי להפריע, להגביל או להרוס את התפקוד של כל מחשב,

                חומרה או ציוד תקשורת;

11.3.המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן

        שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש

       ובכתב של בעל האתר.

12. אתרים מקושרים

12.1. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

13. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

13.1. בעל האתר משקיע מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

13.2. מוסכם בזאת, כי השימוש באתר הוא תמיד באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש, וכן, בעל האתר לא יהיה מחויב לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהסתמכות על מידע באתר.

13.3. אין בשימוש באתר כדי ליצור בין המשתמש לבין בעל האתר יחסי עורך דין ולקוח ו/או יריבות משפטית כל שהיא ו/או להטיל על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות מקצועית ו/או חבות משפטית בעילה כל שהיא כלפי המשתמש.

14. שיפוי

14.1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שבעל האתר או מי מטעמו זכאי לו על פי דין.

14.2. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם בעל האתר או מי מטעמו הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

14.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם יידרשו לכך בכתב על ידי בעל האתר. דרישת תשלום כנ”ל של בעל האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויו של בעל האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין.

14.5. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

14.6. בעל האתר יפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

14.7. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביהם.

14.8. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

15. אבטחת המידע

15.1. האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

16. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

16.1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

17. יצירת קשר עימנו

17.1. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

טלפון: 050-2397534

פקס: 153-722110664

דוא”ל: office@lioralaw.com

כתובת למשלוח דואר:

רמת-גן , רח’ ז’בוטינסקי 35 (מגדלי התאומים 2) קומה 8

קבל ייעוץ אישי

גישת המשרד הינה לפעול לטובת קידום אינטרסים של הלקוח ולהקפיד על יוזמה וחשיבה עמוקה ויצירתית ואינדיבידואלית בכל תיק ותיק מתוך ידיעה שטיפול פרטני בכל תיק יוביל להשגת תוצאה המרבית. לתיאום פגישת יעוץ – צרו קשר עם המשרד עוד היום ואשמח לעמוד לשירותכם!

עו”ד ליאורה חזן:

“טיפות המים יוצרות חורים באבן, לא באמצעות כוח, אלא באמצעות התמדה”  (אובידיוס)

חתימה

דרג בבקשה

0 / 5

Your page rank: