עו"ד ליאורה חזן – עו"ד ביטוח לאומי

scale

חוק הביטוח הלאומי הינו חוק סוציאלי שמעניק מגוון רחב הגנות למבוטחים.

אימהות –

דמי לידה – משולמים לאישה עובדת שאיבדה את הכנסתה לרגל הריונה.

תקופת הזכאות המרבית הינה – 15 שבועות

תקופת הזכאות חלקית – 8 שבועות

אך ישנם מקרים שבהם ניתן להאריך תקופת הזכאות לדמי לידה :

 • בלידה אחד נולד יותר מילד אחת

 • עקב אשפוז היולדת או של הילד

 

מענק לידה – 

מי זכאי למענק לידה?

 • תושבת ישראל שילדה ילד חי

 • אינה תושבת ישראל שעובדת בישראל או בן זוגה מועסק בישראל לפחות 6 חודשים לפני לידה

 • אימצת ילד (עד גיל 10 שנים)

 • קיבלת לשמורת ילד בהליך פונדקאות

מענק לידה משולם אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה למעט במקרים:

 • שיולדת תושבת ישראל או אשת תושב ישראל ילדה בחו"ל

 • אימץ

 • פונדקאות

 

שמירת היריון –

קצבת שמירת הריון משולמת לאישה עובדת שנעדרה מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי

ולא נמצאה לה עבודה חלופית.

 

קצבת ילדים –

משולמת לאם, אלא אם כן הילד נמצא עם אב בלבד, עד להגעת הילד לגיל 18.

 

תכנית חיסכון לילד –

המוסד לביטוח הלאומי מעביר כל חודש בעד כל ילד סך של 50 ₪ לטובת חיסכון ארוך טווח.

 

מענק לימודים –

משולם אחת לשנה להורה עצמאי, בעד כל אחד מילדיו, שהילד נמצא במשמורתו.

 

פגיעה – 

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר את תאונה כתאונת עבודה ולפיו :

רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם –

(1)  אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו,

מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;

(2)  אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר,

בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש;

(3)  אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם

אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה,

או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה;

(4)  אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות,

במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום

או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה

או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו;

(5)  אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו

או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות;

(6)  אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור,

או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו,

ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך;

לענין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים;

(7)  אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75(א)(4) או

בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

תאונת עבודה מעניקה למבוטח זכאות ל :

 • דמי פגיעה

 • מענק

 • קצבה חודשית

 

מחלה ונכות

נכות כללית –

קצבת נכות כללית משולמת למי שאינו מסוגל לעבוד עקב נכותו ויכולתו להשתכר פחתה ב-50%.

בכדי להיות זכאי לקצבת נכות כללית יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • תושב ישראל שמילאו לך 18 שנים וטרם הגעת לגיל פרישה

 • אינך עובד או הכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ- 5,944 ₪

 • נקבע נכות רפואית לפחות 60% או 40% במידה וישנם כמה ליקויים ועל ליקוי מסוים נקבעה נכות בשיעור 25% לפחות.

 • יכולת להשתכר פחתה ב-50% לפחות ונקבע דרגת אי כושר באחד מהשיעורים אלה: 60%, 65%, 74%, או 100%.

 

קצבת שירותים מיוחדים –

משולמת למבוטחים מגיל 18 עד להגעתם לגיל פרישה שזקוקים לעזרת הזולת בפעילות

יום יומית (לבישה, אכילה, רחיצה, היגיינה אישית, ניידות בבית).

 

קצבת ילד נכה –

משולמת למשפחה שמגדלת ילד נכה ומטרתה להקל על המשפחה בגידולו.

 

לפרטים נוספים או לתיאום פגישת ייעוץ – צרו קשר עם המשרד עוד היום ואשמח לעמוד לשירותכם!

ליצירת קשר עם עו''ד ליאורה חזן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות