זכית בפסק דין והצד השני אינו מקיים אותו?

אז עליך לפנות ללשכת הוצאה לפועל לגביית החוב.

יודגש, טרם פתיחת התיק בלשכת הוצאה לפועל כדאי לערוך מספר בדיקות על מנת למנוע בזבוז זמן וכסף ולייעל את ההליך:

ככל שיתברר שקיים צו פירוק/צו כינוס כלפי החייב ו/או החייב מופיע ברשימת מוגבלים החמורים יש לשקול לפעול בהליך מתאים, כגון: הגשת תביעת חוב, לנקוט בהליכים טרם מסירת אזהרה וכו’ והכל תלוי במקרה ונסיבותיו.

בקשה לביצוע פסק דין תוגש על ידי הזוכה ללשכת הוצאה לפועל כאשר פסק הדין ניתן בנוכחות החייב, אפשר להגיש את הבקשה רק לאחר שחלף התאריך לתשלום שנקבע בפסק הדין, ואם לא נקבע מועד, ניתן להגיש בתוך 30 יום. אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב, כמו למשל אם פסק הדין לא הוקרא בפני הצדדים בבית המשפט, אלא נשלח אליהם בדואר, אפשר להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 יום, (למעט פסק דין מזונות ופינוי מושכר).

מסמכים המצורפים לבקשה:

  • טופס בקשת ביצוע פסק הדין (טופס 201)

  • פסק דין מאומת

  • אישור בדבר המצאת פסק הדין לחייב (במידה ולא ניתן במעמד הצדדים)

  • ייפוי כח (לזוכה שמיוצג ע”י עו”ד )

  • צילום צ’ק או אישור ניהול חשבון לזיכוי

לאחר פתיחת התיק תשלח אזהרה לחייב.

הליכים שהזוכה יכול לנקוט בהם לגביית החוב :

  • הטלת עיקולים על החייב (על חשבונות בנקים, משכורת, מיטלטלין, מקרקעין וכו’)

  • הגבלת יציאה מן הארץ

  • הגבלת מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב

  • הגבלה מלקבל דרכון

  • הגבלה לקבל ולחדש רישיון נהיגה וכו’

אין לראות בתוכן מאמרים השונים באתר משום תחליף לייעוץ משפטי אלא הסבר כללי בלבד. לצורך קבלת ייעוץ משפטי בעניינך יש ליצור קשר עם עו”ד ליאורה חזן

ליצירת קשר

דרג בבקשה

0 / 5

Your page rank: