לא קיבלת מידע בדבר טיפול רפואי המוצע לך? לא הוסבר לך על הסיכויים והסיכונים של הטיפול?

רשלנות רפואית – היא אחד העוולות המנויות בפרק ג’ לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], שמהווה מעשה או מחדל שאדם סביר, נבון וכשיר  לא היה עושה באותן נסיבות, במקרה של רשלנות במחדל – כאשר אדם סביר, נבון וכשיר היה עושה באותן נסיבות ובכך נגרם נזק לזולת.

על התובע בתביעת רשלנות יש להוכיח :

 • האם הנתבע חב חובת הזהירות כלפי התובע

 • האם הנתבע הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו

 • האם הפרת חובה היא שגרמה לנזק

כך, חוק זכויות החולה, תשנ”ו-1996 מקנה למטופל זכויות הבאות :

 • לקבל טיפול רפואי בהתאם לכל דין

 • לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש.

 • לקבל מידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו

 • זכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי

 • להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו

 • זכות לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים שטיפלו בו (במקרה מעבר מרופא אחד לאחר או מעבר ממוסד רפואי אחד לאחר)

 • זכות לקבל מבקרים (במקרה אשפוז)

 • זכות לשמירת כבודו ופרטיותו בכל שלב טיפול רפואי וכו’

סעיף 13 לחוק זכויות החולה, תשנ”ו-1996 קובע חובת הסכמה מדעת של המטופל לקבלת טיפול רפואי. לשם קבלת הסכמה מדעת של המטופל, על הרופא למסור למטופל מידע בדבר מצבו הרפואי של המטופל, סיכויים וסיכונים של הטיפול המוצע (לרבות תופעות לוואי, כאב וכו’), מידע בדבר טיפול חלופי ( ככל שקיים) וכן סיכויים וסיכונים של הטיפול המוצע, מידע אודות טיפול חדשני.

לסיכום, פגיעה בזכויות הנ”ל מהווה עילה לתביעה ויכולה לזכות את התובע בפיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מכך.

אין לראות בתוכן מאמרים השונים באתר משום תחליף לייעוץ משפטי אלא הסבר כללי בלבד. לצורך קבלת ייעוץ משפטי בעניינך יש ליצור קשר עם עו”ד ליאורה חזן

ליצירת קשר

דרג בבקשה

0 / 5

Your page rank: